ההשראה

התורה ואת והמים,
צלולות, יקרות, אין-סופיות
ים עצום של אור וסוד נשי יקר ועמוק
אפשר ללמוד אותן שוב ושוב וכל פעם לגלות 
פנים חדשות
שמבקשות להתקשט ביופי חדש
לכבוד חגה של תורה, חתונה של עם, לכבודך.
תתחדשי, תתקשטי, תתרגשי!